sgm@sgmontfort.com +34 657 638 470

Espiritualitat

És l'Esclavitud Mariana d'Amor tal com la ensenyar Sant Lluís Maria Grignion de Montfort. El Papa Pau VI va proclamar, durant el Concili Vaticà II la maternitat espiritual de Maria. Ser mare vol dir ser donadora de vida. La nostra vida sobrenatural ens ve per la Redempció de Crist. Associada Maria, per voluntat de Déu, a la redempció, és veritable mare nostra. Tenim, doncs, com a fills, una dependència d'ella. Res tan dependent com el fill en el si de la mare. Si el cristià ha d'imitar el Crist, Fill de Maria, ha imitar-lo en aquesta dependència. Això és el que Montfort crida Esclavitud d'Amor. Hem de procurar viure i fer totes les coses a) per Maria, b) amb Maria, c) en Maria i d) per a María. És a dir, a) pel seu mig; b) seguint el seu exemple; c) units afectivament a ella, i d) consagrándonos a ella. I ella ens portarà a Jesús.