Desporàdica

OPCIONS PER FER UN DONATIU

La FUNDACIÓ MONTFORT agraeix la seva generositat per dur a terme la nostra humil missió de donar a conèixer les obres de l'SANT arreu del món.

1.DADES PERQUÈ realitzi UN XEC O GIR POSTAL

F U N D A C I Ó  M O N T F O R T

CarrerJonqueres, Nº 18, 8º C

08003 Barcelona

Tel.  93 318 08 29

N.I.F.:   R-0801029-J

2.- DADES PER que efectuï una TRANSFERECIA BANCÀRIA

 BANC BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

  Nº COMPTE:   0182 // 1002 // 16 // 0208521580

  Nº IBAN:  ESO7  0182  1002  1602  0852  1580

  CODI SWIFT:        BBVAESMM

 

 Caixa d'Enginyers

 N º COMPTE:   3025 // 0001 // 14 // 1433395465

 Nº  IBAN:         ES77  3025  0001  1414  3339  5465

   CODI SWIFT:        CDENESBB

 

3.- ENVIAMENTS A TRAVÉS DE "AGÈNCIA" DES DE FORA D'ESPANYA:

Western Unión Money Transfer  

RIA  Financial Service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- FORMULARI PER DOMICILIAR UN "REBUT"

EMPLENAT UN FORMULARI NOSALTRES LI PASSAREM DESPRÉS UN REBUT PEL BANC O CAIXA

  formulari  AQUÍ   

5.- A  TRAVÉS  DE  "PAY-PAL"

POT FER UN DONATIU A TRAVÉS D'UNA TARGETA BANCÀRIA